De VNG heeft een analyse gemaakt van het nieuwe regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor gemeenten. We hebben gemeenten hierover in een ledenbrief geïnformeerd.

Na het voorwoord van Algemeen directeur Jantine Kriens gaan wij in op het algemene financiële beeld voor gemeenten en reageren daarna op de inhoudelijke voorstellen in het regeerakkoord.

Wat betreft de financiën valt onze reactie uiteen in twee delen: aanknopingspunten voor samenwerking en specifieke aandachtspunten in het regeerakkoord.

‘Trap op trap af’

 

Van groot belang voor gemeenten én een belangrijk aanknopingspunt voor samenwerking met het nieuwe kabinet is de handhaving van de ‘trap op trap af’-systematiek in het gemeentefonds en de verbreding van de koppeling daarvan aan de totale rijksbegroting. De ontwikkeling van het accres wordt daarmee stabieler en de hogere groei van de zorgkosten bij gemeenten kan voortaan worden opgevangen met het accres.

Sociaal domein

Naast aanknopingspunten voor een succesvolle samenwerking is er in het sociaal domein nog steeds sprake van een aantal financieringsvraagstukken rond oude en nieuwe taken. Wij verwachten van het kabinet aan het begin van deze regeringsperiode sluitende afspraken om zeker te stellen dat gemeenten de publieke voorzieningen kunnen leveren die hun inwoners van hen verwachten.

Meer informatie

Zie ook