De VNG informeert haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in verschillende welzijns- en cultuursectoren, in verband met de indexering van de subsidies/bekostiging.

Het gaat om de volgende vier cao-sectoren:

  • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Sociaal Werk
  • Jeugdzorg
  • Openbare Bibliotheken
  • Kunsteducatie (privaat en publiek)

De brief gaat ook in op bijzonderheden in enkele andere cao’s en arbeidsvoorwaarden binnen welzijn en cultuur. 

Elk jaar zijn er fluctuaties in de pensioen- en sociale premies en die kunnen per sector verschillen. Dit wordt in de ledenbrief belicht. Bovendien geldt dat elke werkgever jaarlijks te maken heeft met incidentele loonkostenontwikkeling, deze is gemiddeld 0,75 tot 1 procent. Voorts vermeldt de brief actualiteiten in wetgeving en kwaliteitscertificering, die kosten- en personeelsgerelateerd zijn.

Ter vergelijking toont de brief de cao Gemeenten, de loon- en prijscompensatie die u als gemeente voor de diverse sectoren in het Gemeentefonds ontvangt en de actuele algemene loonramingen. Tot slot geeft de ledenbrief de wettelijke en cao-bepalingen die gelden bij gemeentelijke bezuinigingen.

Meer informatie