Wat is er het afgelopen jaar de revue gepasseerd binnen het gemeentelijk woonbeleid? En welke veranderingen gaan er de komende tijd spelen? De stand van zaken leest u in onze ledenbrief.

Achtereenvolgens komen in de ledenbrief aan de orde:

  • Woonvisie en prestatieafspraken
  • Geschillencommissie
  • Regionale woningmarkten
  • Recente wijzigingen in de Woningwet 2015 en de Huisvestingswet 2014
  • De financiĆ«le positie van corporaties
  • Gemeentelijke achtervang via het WSW
  • Middenhuur
  • Huisvesting arbeidsmigranten
  • Lokale monitor wonen
  • Opleidingen voor gemeenteambtenaren

Meer informatie