Vanaf 2017 start een nieuwe vierjarige cultuursubsidieperiode bij het Rijk. Dit betekent verandering in de stimuleringsregelingen en ondersteunende programma's voor gemeenten en lokale organisaties. Een aantal daarvan geldt ook voor sport. In een ledenbrief van de VNG leest u hier meer over.

Stimuleringsregelingen

Cultuur en sport stimuleren persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Daarnaast dragen zij bij aan participatie en cohesie, dus aan de transformaties in het sociaal domein. Het Rijk onderkent deze verbrede rol. Daarom is er ter stimulering per 2017 sprake van introductie of herijking van een aantal regelingen.

Hulpmiddelen

Landelijk en lokaal is er een beweging om activiteiten en instellingen binnen cultuur en sport sterker en liefst in samenhang te laten aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken, vooral in  onderwijs en sociaal domein. Hiervoor zijn in samenwerking met de VNG en gemeenten actuele hulpmiddelen voor uw lokale praktijk ontwikkeld.

Ledenbrief

In onze ledenbrief vindt u een overzicht van alle hulpmiddelen waarvan u gebruik kunt maken, zoals handreikingen, trainingen en landelijke programma’s. Daarnaast hebben wij de stimuleringsregelingen op een rij gezet.

Meer informatie