Elke gemeente maakt met circa 50 verschillende partijen afspraken over de verwerking van persoonsgegevens en leggen dit vast in een verwerkersovereenkomst (VWO). Om dit moeizame proces van sluitende afpraken te vereenvoudigen maakten VNG, gemeenten en leveranciers een gemeentelijke standaard VWO.

Voordelen verwerkersovereenkomst

Het voordeel van de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten is dat zij:

  • tijd en geld (juridisch advies en onderhandelingen) besparen en ontzorgd worden bij het maken van afspraken over het verwerken van persoonsgegevens.
  • de positie als betrouwbare en voorspelbare partners voor hun leveranciers versterkt.
  • Marktpartijen exact weten waar ze aan toe zijn wanneer ze persoonsgegevens voor of namens gemeenten verwerken.

Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat bij geschillen over het gebruik van de VWO de VNG namens 355 gemeenten een standpunt kan bepalen en in gesprek kan gaan met leveranciers.

Besluitvorming op ALV

In een ledenbrief informeert de VNG u over de achtergrond, de totstandkoming en het beheerproces van de VWO. In de bijlage leggen wij u de meest recente versie van de VWO voor in aanloop naar besluitvorming over standaardverklaring tijdens de ALV op 5 juni 2019.

Meer informatie