Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Financiële compensatie is niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan met huisvesting, schulden en zorg.

In onze ledenbrief leest u meer over:

  • onze reactie op de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht
  • de stand van zaken van over de gegevensuitwisseling
  • de financiën
  • brede schuldenaanpak en wat dit betekent voor u als gemeente.

Ook nemen wij u mee in onze zorgen over het ontbreken van duidelijkheid over de schuldenaanpak in relatie tot de € 30.000 voor de gedupeerde ouders.

Steunpunt voor gemeenten

Om gemeenten te ondersteunen, heeft de VNG een steunpunt ingericht waar gemeenten terecht kunnen voor vragen en implementatieondersteuning. Denk hierbij aan: webinars, de meestgestelde vragen en antwoorden, wekelijkse online (be)spreekuren, formats en implementatieondersteuning. Ook brengt de VNG gemeenten met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar hersteloperatie@vng.nl of bellen naar 070 373 82 32.

Meer informatie