Het kabinet heeft de coronamaatregelen aangescherpt met het doel een nieuwe lockdown te voorkomen. Wat betekenen deze aangescherpte maatregelen voor gemeenten? In de ledenbrief schetsen we de gevolgen ervan.

We gaan in op:

  • de ventilatie van scholen 
  • de Tozo-regeling
  • cultuur, sport, buurt- en dorpshuizen en jeugdorganisaties
  • de uitdagingen bij kinderopvang

Meer informatie