Het kabinet heeft de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt met het doel een nieuwe lockdown te voorkomen. In een nieuwe ledenbrief schetsen wij de gevolgen van deze aanscherping voor gemeenten.

Daarbij besteden wij aandacht aan:

  • de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
  • de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19
  • de quickscan uitvoering
  • vervolgonderzoek AEF
  • de afspraken met het kabinet over coronacompensatie
  • de digitale VNG Bestuurdersdag op 27 november

Meer informatie