In onze eerste reactie noemen we het regeerakkoord een valse start van het nieuwe kabinet. Met name de ingeboekte extra bezuiniging op jeugd baart ons grote zorgen. Daarnaast willen ook voor de periode na 2025 zekerheid over de opschalingskorting.

Tegelijkertijd stellen we vast dat financiële positie van gemeenten in deze kabinetsperiode versterkt wordt.

Duiding belangrijkste zaken uit regeerakkoord

In onze ledenbrief over het regeerakkoord zetten we de zaken voor u op een rij. Hierbij nemen we de kabinetsinzet - de 4 sporen - van februari 2021 als uitgangspunt. 

Open eindjes

Het regeerakkoord bevat nog een aantal open eindjes. De ene maatschappelijke opgave is veel meer uitgewerkt dan de andere. Het is onduidelijk welke ruimte dat biedt.

Omdat het geheel nog doorgerekend moet worden door het CPB lijkt de financiële paragraaf ook onder voorbehoud te zijn. Daarnaast is het voor de meerjarenbegrotingen van gemeenten ook belangrijk om te weten wat er na 2025 gaat gebeuren.

Zie ook: