De wijziging van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (programma Beter Kenbaar)gaat naar verwachting 1 januari 2020 in. Dit betekent voor gemeenten dat zij verplicht zijn vóór 31 december 2020 de publiekrechtelijke beperkingen via de nieuwe collectieve voorziening te gaan registreren. Zie hierover onze ledenbrief.

Het doel van de wetswijziging is een verbetering van de informatievoorziening voor de samenleving en een verbetering van het beheer. Gemeenten hoeven in de nieuwe situatie geen eigen registratie bij te houden, wat de mogelijkheid biedt om de eigen registratie-applicatie uit te faseren

Publiekrechtelijke beperkingen

De publiekrechtelijke beperkingen van de Wkpb worden onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Een deel van deze beperkingen wordt op een later tijdstip onderdeel van de Omgevingswet. De collectieve voorziening wordt ontwikkeld door het Kadaster en zal als standaard worden verklaard. Conform de principes van Common Ground wordt hiermee een moderne gezamenlijke informatievoorziening gerealiseerd, zonder dat het nog nodig is gegevens te kopiëren. Hiermee is dit een goede stap naar een eenvoudigere en vooral ook betere informatievoorziening

Gevolgen voor gemeenten

Een direct gevolg van de wetswijziging is dat publiekrechtelijke beperkingen uiterlijk 1 januari 2021 zijn geregistreerd in de BRK en niet meer decentraal door gemeenten. Zij dienen de gegevens (inclusief de besluiten) eenmalig aan de BRK te leveren. Vanaf dat moment worden nieuwe beperkingen in de collectieve voorziening (een webapplicatie) geregistreerd. Het projectteam stemt de planning van de transitie af met gemeenten, waarbij de transitie per gemeente niet langer dan een paar dagen in beslag mag nemen. Uiterlijk 31 december 2020 moeten alle gemeenten over zijn naar de nieuwe Wkpb- registratie

Advies

Concreet adviseren wij u:

  • na te gaan waar het beheer van de Wkpb is belegd (veelal Geo/Basisregistraties) en welke voortgang er is wat betreft de transitie naar de nieuwe werkwijze;
  • na te gaan bij de verantwoordelijke afdeling of men bekend is met de standaardverklaring en de uitfasering van de huidige registratie-applicatie;
  • na te gaan, met de verantwoordelijke afdeling of projectleider, of er voldoende informatie en middelen beschikbaar zijn om de transitie uit te voeren. Voor ondersteuning is vanuit het project Beter Kenbaar een transitieteam beschikbaar voor gemeenten.

Meer informatie