Op 16 september 2021 heeft de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs de overbruggingsfinanciering voor Drakentemmers in 2022 goedgekeurd. 2022 staat het teken van een landelijke uitrol, zodat (aankomende) behandelaren uit heel Nederland kunnen aansluiten.

Dit besluit gaat nog ter accordering naar de commissie Gemeentefinanciën, maar daar worden geen obstakels verwacht.

Expertiseplatform Trauma & Gehechtheid

Om de expertise op het gebied van trauma en gehechtheid te vergroten is Drakentemmers opgericht: een online expertiseplatform voor (aankomende) behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld. Het platform biedt de mogelijkheid van matching van vraag en aanbod van behandelaars en instellingen waar gespecialiseerde behandelaars nodig zijn (Vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++). Ook brengt het platform knelpunten en good practices in kaart om daarmee het politieke en beleidsmatig bewustzijn te vergroten inzake de noodzaak van goede en effectieve behandeling. De teller staat inmiddels op 106 Drakentemmers en er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen.

Aanmelden behandelaars

Kent u in uw eigen regio behandelaren die zouden willen deelnemen? Mail dan naar info@drakentemmers.nl.

Landelijke uitrol

In 2022 – 2025 wil 'Drakentemmers' onder projectleiderschap van 'Blijf Groep' uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk, waarbij de volgende resultaten worden beoogd:

  • Landelijke uitrol van het platform in heel Nederland door minimaal 300 (aankomende) gespecialiseerde behandelaren bij elkaar te brengen op het platform om elkaars expertise state of the art verder te versterken door training, intervisie, supervisie en uitwisseling van relevante kennis en tools.
  • Een significante bijdrage aan tijdige en adequate behandeling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, MDA++ en ambulante zorg via de matching tool vraag & aanbod op het platform. Daarbij is er ook in toenemende mate aandacht voor het vergroten van traumasensitiviteit en vroeginterventies in het voorveld. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met het jeugddomein.
  • Het vergroten van de expertise door (verdere) ontwikkeling en uitrol van een gespecialiseerd trainingsaanbod in alle regio’s inzake de behandeling van trauma- en hechtingsproblematiek als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij nauw wordt samengewerkt met wetenschappelijk onderzoek.
  • Een onderscheidende bijdrage aan een verhoogd politiek en beleidsmatig bewustzijn door het inventariseren van best practices en knelpunten vanuit de praktijkervaring via het platform inzake de noodzaak, beschikbaarheid, toegankelijkheid en effectiviteit van trauma- en gehechtheidsbehandeling voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en hun kinderen.

Projectleiderschap Blijf Groep

Vanaf 1 januari neemt Blijf Groep het projectleiderschap van Drakentemmers van de gemeente Almere over, waarbij Trijntje Kootstra de projectleider blijft. Zij werkt samen met het projectteam de plannen voor 2022 verder uit. Zo wordt onder meer het aanbod uitgebreid door trainingen voor HBO-geschoolden aan te bieden. Om zo goed mogelijk op de praktijk aan te kunnen sluiten, wordt een korte vragenlijst naar alle bij Drakentemmers aangesloten behandelaren verzonden om te peilen wat hun ervaring met Drakentemmers tot nu toe is en welke (extra) (trainings-)wensen zij hebben voor volgend jaar. De regionale projectleiders GHNT en contactambtenaren van de centrumgemeenten die nu al meedoen met Drakentemmers ontvangen ook een vragenlijst.

Meer informatie

Voor meer informatie: Trijntje Kootstra, e-mail: tkootstra@almere.nl of telefoon: 06 436 37 420