Een landelijk nummer voor niet-acute zorg meldingen, waarbij rechtstreeks doorgeschakeld wordt naar het juiste 24-uurs regionale meldpunt. Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan minister Schippers van VWS. Het nummer zorgt er voor dat meldpunten gemakkelijk te vinden zijn.

Alle mensen die zich zorgen maken over iemand die de grip op het leven even kwijt is, maar waarbij geen sprake is van acute zorg kunnen gebruik maken van het nummer.

Sneller de juiste zorg

Voorzitter van het Schakelteam Onno Hoes: “Er komen veel meldingen bij 112 binnen die hier niet thuis horen. Met een landelijk nummer gekoppeld aan een regionaal meldpunt worden politie en crisisdiensten effectiever ingezet en de persoon waarover de melding wordt gedaan, krijgt sneller de juiste zorg”. Bijkomend voordeel is ook dat het dan mogelijk is acute en/of niet-acute zorgmeldingen aan elkaar door te geven.

Koppeling met bestaande meldpunten

Het Schakelteam raadt aan het nieuwe nummer zo veel mogelijk te koppelen aan al bestaande regionale meldpunten. Essentieel is dan wel dat zij over de juiste infrastructuur en het juiste netwerk kunnen beschikken. Het opzetten of 'upgraden' van advies- en meldpunten kan wellicht gecombineerd worden met de meldingsmogelijkheden die gemeenten in het kader van de nieuwe Wet verplichte GGZ moeten bieden.

Schakelteam Personen met Verward Gedrag

Het Schakelteam zet zich in voor een betere opvang, zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en ondersteunt gemeenten en regio’s bij het realiseren van een goed werkende aanpak. Het advies niet-acute melding werd uitgebracht op verzoek van minister Schippers van VWS.