Op vrijdag 20 september heeft de VNG samen met PO-Raad, Brancheorgansiatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland de landelijke dag georganiseerd voor Integrale Kindcentra.

De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs heeft op 12 september nog bekrachtigd de ontwikkeling naar integrale kindcentra toe te juichen. De VNG voert momenteel een lobby voor het toegangsrecht van alle 0-4 jarigen voor 16 uur in een kwalitatieve voorziening. Gemeenten zien dit als een goede stimulans voor deze ontwikkeling. Kindcentra kunnen binnen het sociaal domein een mooie plaats innemen omdat dit als vindplaats gezien kan worden voor allerlei maatschappelijke uitdagingen.

Op de IKC-dag zijn er workshops gegeven over de regierol van gemeenten, de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en zijn vele voorbeelden uit de praktijk gepresenteerd.

Meer informatie