Hoe richt u als gemeente de ondersteuning zo in, dat het voor iedereen mogelijk wordt om de overheid uit te dagen? Wanneer voelen bewoners zich uitgenodigd om taken over te nemen? Voor alle vragen over Right to Challenge is er vanaf 15 november de Landelijke Helpdesk van Nederland Zorgt voor Elkaar.

Steeds meer inwoners geven zélf vorm en inhoud aan hun eigen leefomgeving. Bewonersinitiatieven op het gebied van groenbeheer, zorg , welzijn en bibliotheekdiensten komen steeds vaker voor. Steeds meer gemeenten realiseren zich dat inwoners ook echt waarde en kwaliteit kunnen toevoegen om het voorzieningenniveau in hun gemeenschap te behouden of zelfs te vergroten. Op dit moment hebben 52 nieuwe colleges van B&W in hun coalitieprogramma opgenomen aan de slag te willen gaan met het Right to Challenge. Daarnaast zijn er nog 75 tot 100 gemeenten die nu al inhoud geven aan het Right to Challenge en andere buurtrechten.

Right to Challenge nog geen vanzelfsprekendheid

Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Hoewel het aantal bewonersinitiatieven al jaren toeneemt, is het Right to Challenge voor gemeenten en initiatiefnemers nog geen vanzelfsprekendheid. Want hoe richt je als gemeente je ondersteuning zo in, dat het voor iedereen mogelijk wordt om de overheid uit te dagen? Wanneer voelen bewoners zich uitgenodigd om taken over te nemen? En weten ze wat er van hen gevraagd wordt? Waar geef je als gemeente ruimte en waar stel je harde kaders?  

Helpdesk voor Right to Challenge

De Helpdesk stelt haar ervaringen met en kennis van Right to Challenge beschikbaar voor vragen van medewerkers van gemeenten, bestuurders en raadsleden. Achter de helpdesk schakelt een breed netwerk van medewerkers van koepels voor bewonersinitiatieven, VNG, BZK en andere kennispartners. Als uw vraag niet direct beantwoord kan worden, dan krijgt u binnen 4 werkdagen bericht van een van de kennispartners.  

Contact opnemen kan via: