Per 1 juli gaf VWS groen licht voor de doorstart van de landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp (IVH). Hiermee wordt erkend dat het snel en passend inschakelen van integrale hulp voor het jonge kind met complexe problemen onmisbaar is en een nieuwe impuls nodig heeft in deze transformatietijd.

Krachten bundelen

De transformatie in het jeugddomein maakt dat er veel beweging in de regio’s is, omtrent de IVH netwerken. We zien dat de expertise van het jonge kind vaak wordt geïntegreerd in de wijkteams.

We moeten meer dan ooit de krachten bundelen om het belang van integrale hulp aan het jonge kind te bevorderen. Het betreft namelijk een specifieke kennis die ouders nodig hebben in de meest kwetsbare fase van het leven van hun jonge kind.

In juni is afscheid genomen van Susan Osterop, die meer dan 12 jaar op een zeer deskundige en constructieve wijze de aanjager is geweest van IVH.

Coördinatie bij NCJ

  • Vanaf nu ligt de landelijk coördinatie bij het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).
  • Het NCJ is uitvoerend, maar de doorstart van IVH is een samenwerking tussen MEE.NL, Nji, VNG, NVG, NCJ, en de oudervertegenwoordiging. Zij hebben aangegeven dat ze vanuit hun organisaties mede verantwoordelijk willen zijn voor een goede hernieuwde inbedding. Zij gaan door in de IVH Partnerraad.

Zorgvuldige overdracht 

De resterende maanden in 2017 staan in het teken van het realiseren van de overdracht van de landelijke activiteiten en de borging van de kennisfunctie IVH. Hierbij  blijft de kennis, op basis van de uitgangspunten en bouwstenen, over IVH beschikbaar voor ouders, voor professionals en voor gemeenten. Er wordt een meerjarig projectplan opgezet. Doorontwikkeling en verstevigen van IVH in Nederland is hierbij van groot belang.

Meer informatie

Zie ook