De Landelijke Asbestdakenkaart is beschikbaar gekomen. Op de kaart staat een overzicht van het totaal aantal vierkante meters te saneren daken per gemeente. De Tweede Kamer vroeg eerder in een motie om zo'n overzicht.

Op de kaart staat van alle gemeenten in Nederland of er een inventarisatie van het aantal vierkante meters asbestdaken is uitgevoerd? En zo ja:

  • Welk jaar is de inventarisatie uitgevoerd?
  • Wat is het aantal asbestverdachte daken?
  • Wat is het totaal aantal vierkante meters aan asbestverdachte daken?
  • Waar is de detailinformatie te vinden?

Informatie doorgeven

Staat de informatie van uw gemeente nog niet op de kaart? Gemeenten kunnen bovengenoemde informatie melden aan het Programmabureau en die zorgt ervoor dat de informatie wordt verwerkt op de kaart. Als er binnen een gemeente nieuwe informatie beschikbaar komt, kan deze eveneens worden gemeld en wordt de kaart geactualiseerd. Informatie kan worden verstrekt door het onderstaande formulier in te vullen en te zenden aan info@asbestversnelling.nl.

Meer informatie