Een goede start is het halve werk. Het landelijke Raadsledencongres 'Klaar voor vier jaar!' op 20 januari 2018 geeft u als raadslid of kandidaat-raadslid de kans uw kennis en vaardigheden te vergroten zodat u een goed begin kunt maken in de nieuwe raadsperiode.

Hoe kan een raadslid een sterk en invloedrijk raadslid zijn? Dit komt aan de orde in deelsessies, workshops en inspiratiesessies over de rol en positie van de raad, de instrumenten van de raad en hoe het eigen talent wordt ingezet om een rol van betekenis te kunnen vervullen in de nieuwe raadsperiode.

Competentieprofiel en -scan

Er zijn bij het congres bovendien ook presentaties over het nieuwe competentieprofiel van raadsleden, een nieuwe competentiescan en de vraag hoe raadsleden gedurende de raadsperiode zichzelf in het raadswerk kunnen verbeteren.

Kortom: twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 mogen raadsleden en kandidaat-raadsleden dit Raadsledencongres in ‘s-Hertogenbosch niet missen!

Aanmelden 

  • Meld u aan en verzeker uzelf van een plaats. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Dit landelijke Raadsledencongres wordt georganiseerd door Raadslid.NU, de Vereniging van Griffiers,
de VNG en het ministerie van BZK.