Sinds maart 2020 wordt er grootschalig onderzoek verricht in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en landelijk om de maatschappelijke impact van COVID 19 in kaart te brengen. Hierbij werken VNG, de 3 steden samen met Kieskompas, de VU Amsterdam, de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool.

Juist in deze coronacrisis is het belangrijk onderzoek te doen naar de opvattingen en ervaringen van mensen. We willen dat zoveel mogelijk verschillende meningen gehoord worden.

De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn belangrijk voor onze samenleving, voor organisaties en voor (lokale) overheden.

Resultaten tot nu toe

Het onderzoek richt zich op de gevolgen voor werk en inkomen, zorgmijding en zorggebruik, emotioneel welbevinden, solidariteit en informele hulp, sociale relaties in buurten en vertrouwen.

De onderzoeken in april en juli 2020 laten zien dat er verschillende kwetsbare groepen zijn die hard geraakt worden door de crisis. Er zijn ‘traditioneel’ kwetsbare groepen, zoals lager opgeleiden, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Daarnaast zijn er ook ‘nieuwe’ kwetsbare groepen, zoals zzp’ers en mensen met een tijdelijke baan, onder wie veel jongeren. 

Vier metingen

De eerste meting vond plaats in april 2020, tijdens de eerste piek van de uitbraak. De tweede meting werd in juli gehouden, toen veel maatregelen versoepeld waren.

De derde meting is in oktober/november 2020 en de laatste meting (4e) is in maart 2021. 

De metingen worden verricht onder het vaste panel van Kieskompas, aangevuld met inwonerpanels uit Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en andere steden en gemeenten.
 
Naast het surveyonderzoek worden verdiepende focusgroepen georganiseerd met vertegenwoordigers van kwetsbare groepen, professionals en beleidsmakers.

Doet uw gemeente ook mee?

VNG vraagt gemeenten om mee te werken en de link naar de vragenlijst zo breed mogelijk uit te zetten onder inwoners. Zo ontstaat er een nog beter beeld van de gevolgen van de coronacrisis in uw regio en de daarbij passende handelingsstrategieën.

U kunt deze link eenvoudig verspreiden via een e-mail, onder uw digitale inwonerpanel of burgerpanel, of op sociale media. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. De vragenlijst kan tot 6 november worden ingevuld.

Meer informatie

De onderzoeken uit april en juli zijn hier te vinden: