Op 7 november vond in de Reehorst in Ede de presentatie plaats van de eerste tussenresultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Naar aanleiding van het onderzoek en de presentaties verscheen een special van het Augeo Magazine.

De Augeo Foundation en Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) organiseerden deze dag samen met het Verwey-Jonker Instituut (VJI). In de ochtend werden door het VJI de landelijke resultaten van de tweede meting van dit onderzoek gepresenteerd en kregen de deelnemende regio’s in subgroepen de resultaten van hun eigen regio aangereikt.

Hulpvraag gezinnen met verschillende problematiek

In de middag, waarbij bijna alle andere regio’s van Nederland aanwezig waren, vertegenwoordigd door hun regionale projectleider en andere betrokkenen, werd stil gestaan bij de profielen van gezinnen met verschillende problematiek en de behoefte aan hulp, die daaraan verbonden is. Er werd een eerste richting voor een beleidsinstrument gepresenteerd waarmee gemeenten en/of regio’s op basis van het aantal bij Veilig Thuis gemelde gezinnen een inschatting kunnen maken van het aanbod dat nodig is om tegemoet te komen aan de hulpvraag van deze gezinnen.

Panelgesprek

Na een kernachtige schets van de complexiteit van de problematiek in de gezinnen en mogelijke oplossingsrichtingen, volgde een panelgesprek onder leiding van Augeo Foundation. In het panel zaten Jan-Dirk Sprokkereef (programmadirecteur GHNT), Majone Steketee (algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut), Suzan Weegenaar (projectleider Scholing, Landelijk Netwerk Veilig Thuis) en Theo Hijkoop (regionaal projectleider Twente GHNT). Sprokkereef sloot dit onderdeel af met een korte beschouwing over hoe je de zorg organiseert op regionaal niveau en wat daarbij de kritische succesfactoren zijn.

Meer informatie

Hieronder de link naar de special van Augeo Magazine die naar aanleiding van het onderzoek en de presentaties is verschenen. De special bevat ook een bijdrage vanuit het programma GHNT.