Vanaf vandaag is het Landelijk Meldnummer voor personen met verward gedrag niet-acuut operationeel. Hiermee zijn alle bestaande regionale en gemeentelijke meldpunten in Nederland gekoppeld aan dit landelijk meldnummer.

Dat is een waardevolle en essentiële bijdrage aan onze samenleving. Het is de bedoeling dat het Landelijk Meldnummer niet-acuut de bereikbaarheid van de meldpunten voor alle burgers vergroot.

Testfase in zomerperiode

Het ministerie van VWS deelt het telefoonnummer met alle instanties waar meldingen binnenkomen zoals onder andere de politie, huisartsen en deurwaarders. De zomerperiode geldt als testfase voor het landelijk meldnummer om kinderziekten wat betreft techniek en aansluitingen op te lossen. De publiekscommunicatie over het landelijk nummer start in het najaar.

Hoe werkt het Landelijk Meldnummer niet-acuut?

  • Bellers met zorgen over een kwetsbare medeburger kunnen het Landelijk Meldnummer niet-acuut bellen. Vervolgens wordt de beller gevraagd de postcode in te voeren van de gemeente waarmee men contact zoekt. Gekozen is voor het doorverbinden via de postcode, omdat de ervaring leert dat het laten inspreken van een plaatsnaam foutgevoelig is. De kans dat iemand verkeerd wordt doorverbonden is dan vele malen groter.
     
  • Na het intoetsen van de postcode wordt de beller gedurende de openingsuren van het lokale of regionale meldpunt doorverbonden met het regionale of gemeentelijke meldpunt van de betreffende postcode. Bij de meldpunten die 24/7 open zijn, verbindt het landelijk meldnummer ook 24/7 door.
     
  • Voor de meldpunten die alleen tijdens kantooruren open zijn, bestaat voor bellers op werkdagen tussen 17.00 uur-21.00 uur, de mogelijkheid doorverbonden te worden met MIND Korrelatie. MIND Korrelatie neemt geen meldingen aan, maar biedt wel een luisterend oor en mogelijk advies. De dienstverlening van MIND Korrelatie is in de avonduren vooral gericht op geruststelling zodat bellers goed de nacht in kunnen gaan.

Meer informatie