De website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is live gegaan. Iplo.nl is de nieuwe website voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet in de praktijk.

Het IPLO heeft naast een website ook een helpdesk waar medewerkers van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties terecht kunnen met hun vragen over de Omgevingswet en de leefomgeving. Het Informatiepunt Omgevingswet gaat op in het IPLO.

Uitvoering Omgevingswet

Een deel van de informatie die voorheen op aandeslagmetdeomgevingswet.nl stond, vindt u vanaf nu op iplo.nl. Bijvoorbeeld informatie over de uitvoering van de wet, vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), participatie, de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, instrumenten en regelgeving. Naast deze onderwerpen vindt u op iplo.nl informatie over bodem, bouwen, water, milieu, afkomstig van de websites van Bodem+, de Helpdesk Water, de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik en het Kenniscentrum InfoMil.

Implementatie Omgevingswet

Alle informatie over de implementatie van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet blijft beschikbaar op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Hier vindt u ondersteuning bij de invoering van de wet met informatie over bijvoorbeeld werkplaatsen, webinars, oefencasussen en demoscripts, monitoring, praktijkverhalen en de evenementenagenda. Iplo.nl en aandeslagmetdeomgevingswet.nl blijven, tot ruim na de inwerkingtreding in 2022, nauw met elkaar verbonden.

Halverwege 2021 wordt de vraagbeantwoording van Bodem+, de Helpdesk Water, de Helpdesk Bouwregelgeving en InfoMil gebundeld in het Informatiepunt Leefomgeving. De livegang van iplo.nl is een belangrijke stap in dit transitieproces.

Meer informatie