Vorige week werd het Schuldenknooppunt gelanceerd. Het Schuldenknooppunt is een centrale digitale voorziening voor gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers voor het treffen van een schuldregeling. 

Het online event stond onder leiding van Marco Florijn (NVVK). Carsten Herstel (ministerie van SZW) verzorgde de officiële opening. Namens de VNG was VNG-commissielid PSI en wethouder Alberta Schuurs aanwezig. Ook waren Geert van Dijk (NVVK) en Martin Neef (Vattenfall) aanwezig. Tijdens de lancering gingen de deelnemers in gesprek over de meerwaarde van het Schuldenknooppunt en de toekomst van schuldregelen. 

De VNG heeft gepleit voor het versnellen en het intensiveren van de schuldenaanpak naar aanleiding van de financiële impact van de coronacrisis. Zo is de VNG voorstander van standaardisatie en digitale berichtenuitwisseling. Dat zorgt voor een procesversnelling en dat is belangrijk voor de uitvoering van de gemeentelijke taak van schuldhulpverlening. 

Doordat schuldeisers en schuldhulpverleners op een snelle, veilige en uniforme manier met elkaar communiceren, kunnen mensen met schulden sneller worden geholpen om een oplossing voor hun problematische schuldsituatie te vinden. Dat is zeker in deze tijd, vanwege de economische gevolgen van de coronacrisis, van groot belang. 

Alle informatie over het Schuldenknooppunt is te vinden op schuldenknooppunt.nl.