Bij openlijk gebruik van lachgas en ander openlijk drugsgebruik wordt vanaf 1 juli een bestuurlijke strafbeschikking mogelijk. De Commissie Feiten en Tarieven van het OM (CVOM) stelt een feitcode op gerelateerd aan artikel 2:74a van de Model-APV van de VNG.

Hierdoor kan vanaf 1 juli 2021 een bestuurlijke strafbeschikking worden uitgevaardigd bij overtreding. Artikel 2:74a van de Model-APV inzake 'openlijk drugsgebruik' wordt omgezet van een facultatieve bepaling naar een modelbepaling (de tekst en de toelichting blijven ongewijzigd).

Geschrapt artikel

Vanwege mogelijke bewijsproblemen gerelateerd aan artikel 2:48a van de model-APV (lachgasverbod) hebben we besloten dit artikel te schrappen. We adviseren gemeenten hetzelfde te doen als dit artikel in hun APV is overgenomen.

Lachgasverbod

Een lachgasverbod laat nog op zich wachten. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is dit besluit overgelaten aan een nieuw kabinet. Dit vormt mogelijk een knelpunt in de effectieve(re) aanpak van oneigenlijk lachgasgebruik. De VNG pleit dan ook nadrukkelijk voor spoedige inwerkingtreding van de aangepaste Opiumwetgeving.

Meer informatie

Zie voor een nadere toelichting onze recente ledenbrief over lachgas: