Naar aanleiding van de boete van de Autoriteit Persoonsgegevens voor Enschede voor passantentelling, wijst de VNG erop dat innovatie en privacy geen tegenstellingen zouden mogen zijn. De VNG benadrukt het belang van experiment en innovatie, juist vanwege de grote opgaven waar wij als maatschappij voor staan.

De VNG ondersteunt gemeenten in de voortrekkersrol bij de innovatieve aanpak van maatschappelijke opgaven. Daarbij zijn de Principes voor de digitale samenleving leidend. Het boetebesluit van de toezichthouder zou gemeenten niet de durf moeten ontnemen om te innoveren. Gemeenten zullen samen met ministeries, bedrijfsleven, inwoners en toezichthouders telkens moeten uitzoeken wat mogelijk en wenselijk is bij de inzet van nieuwe technologieën. 

Ruimte voor experimenten

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven, van woningbouw tot de klimaatcrisis. Dit vraagt innovatie, ruimte om te leren en inzet van slimme technologieën. Technologieën voor bijvoorbeeld beter gebruik van onze schaarse buitenruimte, voor klimaat, wonen en verblijf. Of om tijdens de coronacrisis én daarna weer veilig en prettig op straat te zijn. Zulke technologie is nog in ontwikkeling en vraagt om experimenten. Om te leren of een technologie écht bijdraagt aan een opgave, maar ook of die toepassing in lijn is met maatschappelijke waarden zoals privacy.  

Gemeenten pakken hierin al jaren een voortrekkersrol. Zij doen experimenten, ontdekken zo de grenzen én borgen die grenzen vervolgens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt kaders over privacy, maar er is nog veel onontgonnen terrein. Innovatie en privacy kunnen prima hand in hand gaan en hoeven elkaar niet uit te sluiten. 

 Meer informatie