'Kwetsbare jongeren zijn nog altijd onvoldoende beschermd tegen uitbuiting.' Met deze zorgwekkende uitspraak presenteert Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019.

Hij constateert dat vooral jonge Nederlandse kinderen kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting. Als het om buitenlandse kinderen gaat, is er ook nog vaak sprake van criminele uitbuiting. Het beschermen van de jeugd moet dan ook prioriteit hebben.

Gemeentelijke aanpak van mensenhandel

Het is noodzakelijk te werken aan meer inzicht en te blijven leren, om te doorgronden wat gaande is. Ook de technologische ontwikkeling, zowel om slachtoffers uit te buiten, als om daders op te sporen, moeten daarbij meer aandacht krijgen, adviseert de Nationaal Rapporteur. Positief is dat in 2019 het aantal meldingen bij CoMensha is verdubbeld, na een dip in 2018. Daarbij speelt zeker mee dat er nu meer zorgcoördinatoren zijn en dat de gemeentelijke aanpak van mensenhandel van de grond komt.

Meer informatie