Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd opgericht. Ze gaan samen aan het werk voor een betere aansluiting tussen de drie domeinen. Het doel: zorg en onderwijs beter afstemmen op de individuele behoeften van kinderen.

Voormalig wethouder René Peeters (Almere) is aangesteld als kwartiermaker. De komende maanden gaat hij inventariseren hoe het er in de verschillende regio’s aan toe gaat. ‘Samenwerking tussen domeinen verschilt per regio sterk. We gaan kijken hoe we bestaande samenwerking kunnen versterken, versnellen en verduurzamen,’ zegt Peeters. 

Aanbevelingen

Kinderen vroegtijdig passende ondersteuning bieden, kan voorkomen dat op termijn zwaardere hulp nodig is. Peeters en de coalitie willen ‘de juiste omstandigheden creëren voor jonge mensen om zich goed te kunnen ontwikkelen.’ Hij gaat op zoek naar wensen en knelpunten die leiden tot een serie aanbevelingen. Het rapport komt eind november uit. 

Coalitie

De coalitie van achttien organisatie bestaat uit:  ActiZ / GGD GHOR, Ambassadeur zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Ieder(In), Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie OCW, Ministerie VWS, Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg en Nederlands Jeugd Instituut.

Meer informatie