Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de daarbij behorende zelfscan te ondersteunen, heeft het programma GHNT een infobox samengesteld. De infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten.

Voor de infobox is niets nieuws ontwikkeld: per kwaliteitsstandaard wordt verwezen naar vastgestelde documenten en instrumenten. Hiermee kunt u inhoudelijk invulling geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader.

Compact overzicht

Het is geen uitputtende opsomming, er zijn keuzes gemaakt om te komen tot een compact overzicht met doorverwijzingen naar beschikbare informatie. Het biedt dan ook geen procesinformatie en –tools of regionale voorbeelden. De infobox is tot stand gekomen met inbreng van onder andere Movisie, NJi, Augeo en het CCV.

Disclaimer

De infobox verwijst naar informatie die ter beschikking is gesteld door verschillende erkende kennis- en trainingsinstituten. Hiermee wordt door het programma GHNT geen kwaliteitsoordeel toegekend aan de genoemde training, opleiding, methodiek. Er wordt met hyperlinks direct doorgelinkt naar de originele informatiebronnen van andere organisaties, die door hen worden beheerd. Mocht een link niet meer werken of heeft u suggesties voor aanvulling van de infobox, geef dat dan door via: info@geweldnergensthuis.nl.  

Meer informatie