Gemeenten en zorgorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor goede kwaliteit en hebben daar een gedeeld belang bij. Kwaliteitseisen zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak waarmee u uw Wmo-beleidsplan beter kunt uitvoeren.

Het VNG-progamma Opvang en Bescherming ontwikkelde vorig jaar kwaliteitseisen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De kwaliteiteisen publiceerden we in een handreiking die we u graag nogmaals onder de aandacht brengen.

Gebruik kwaliteitseisen

Met de kwaliteitseisen heeft u handvatten om het gesprek aan te gaan met de opvangorganisaties en beschermde woonvormen. U kunt de kwaliteitseisen gebruiken:

  • bij het opstellen van de kwaliteitsparagraaf in hun beleid over Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
  • bij het opstellen van inkoopdocumenten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en daarmee afspraken maken over de kwaliteit waaraan een voorziening moet voldoen (artikel 3.1 Wmo 2015)
  • als gespreksonderwerpenlijst bij het voeren van het gesprek over kwaliteit van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
  • als referentiekader bij kwaliteitstoezicht

​Handreiking

De handreiking 'Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang' bevat basiskwaliteitseisen en kwaliteitseisen voor specifieke doelgroepen en voorzieningen. Aan de ontwikkeling hiervan hebben veldpartijen, verschillende gemeenten en zorgaanbieders meegewerkt.

Meer informatie