Per 1 september wordt Kristel Lammers, programmamanager Invoering Omgevingswet bij de VNG, de nieuwe programmadirecteur voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES).

In het NP RES werken IPO, Unie van Waterschappen, VNG en Rijk samen. Kristel werkt sinds 2012 bij VNG. De laatste 4,5 jaar als programmamanager Omgevingswet en lid van de Programmaraad van het interbestuurlijke programma Aan de Slag (ADS).
 
Kristel: ‘Met gemengde gevoelens neem ik afscheid van de Omgevingswet, zowel de inhoud als de mensen’. Ik geloof in de beweging en bedoeling van de Omgevingswet. De ervaring en werkwijze bij het programma Omgevingswet & ADS komt dan ook zeker van pas bij het NP RES. De overstap naar NP RES is voor mij een mooie uitdaging. Ik heb veel zin om met de regio’s, het interbestuurlijke programmateam en maatschappelijke partners aan de slag te gaan en daarmee een relevante bijdrage te leveren aan de energietransitie.’

De VNG gaat de komende tijd op zoek naar een opvolger. In de tussenliggende periode worden de werkzaamheden van Kristel tijdelijk waargenomen.