Het signalendashboard van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) geeft de aangesloten ketenpartners inzicht in signalen van zorgfraude die het knooppunt verwerkt. Ook vindt u er interessante fenomenen en relevante casuïstiek over de verschillende wetten heen. 

Houdt u zich als toezichthouder of vanuit een andere functie binnen uw gemeente bezig met fouten en fraude binnen de Wmo en/of de Jeugdwet? En is uw gemeente aangesloten bij het IKZ? Dan kunt u – net als de andere IKZ-partners – toegang krijgen tot het signalendashboard. Hoe? Door een korte mail met uw verzoek om toegang te sturen naar secretariaat@ikz.nl.

Welke informatie geeft het dashboard?

Het doel van het dashboard is om op een centrale en eenvoudig toegankelijke manier inzicht te bieden in de signalen van zorgfraude die het IKZ verwerkt. U kunt daarbij zelf verschillende selecties maken en deze selecties downloaden als rapport, tabel en/of plaatje (pdf, Excel, png). Binnen het dashboard vindt u onder meer de volgende informatie:

 • Aantal ingebrachte en ontvangen signalen:
  • totaal of per periode (van 2018 tot heden)
  • gezamenlijk of per partner
  • per wet of verzekering, zoals Wmo en Jeugdwet
  • per financieringsvorm, zoals pgb en ZIN
  • per zorgsoort, zoals beschermd wonen en wijkverpleging
  • per incidentsoort, zoals upcoding, zorgverwaarlozing en enscenering
  • een combinatie van bovenstaande mogelijkheden
 • Inzichten in fenomenen zoals:
  • Top-5 financieringsvormen per incidentsoort/zorgsoort/wettelijk domein
  • Aantal unieke signalen per financieringsvorm
 • Verschillende casussen waarin de partners binnen het IKZ samenwerken 

Het IKZ actualiseert het dashboard maandelijks en u ontvangt hiervan een notificatie per e-mail. Ook worden er regelmatig functionaliteiten toegevoegd.


Meer informatie

Wilt u meer weten over het IKZ en de wijze waarop uw gemeente zich bij het informatieknooppunt kan aansluiten, kijk dan op onze site.  Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen van een gemeentelijke expert van het IKZ? Neem dan contact op met VNG Naleving via naleving@vng.nl.