VNG International heeft haar jaarbericht gepubliceerd. Daarin schrijft directeur Peter Knip: De coronacrisis laat opnieuw zien hoe verweven we zijn met de rest van de wereld, en dat legitieme nationale én lokale overheden en hun leiders cruciaal zijn voor een effectief antwoord op de crisis.

Het onderstreept het belang van VNG International’s missie: 'Building Better Futures, by strengthening democratic local government worldwide’. 

De Annual Update 2020 bevat een overzicht van alle lopende VNG International projecten gericht op de versterking van het lokaal bestuur in ruim 35 landen wereldwijd. In een deel ervan leveren Nederlandse gemeenten de inhoudelijke expertise. Van een aantal projecten zijn beschrijvingen, inclusief resultaten, en foto’s en citaten opgenomen.

Aandacht van internationale organisaties

Ook is te lezen in welke internationale platforms en netwerken VNG International een inhoudelijke inbreng levert om de aandacht van internationale organisaties voor het belang van krachtig democratisch lokaal bestuur te vergroten.

Wie meer interesse heeft in de organisatorische en financiële kant van VNG International, kan terecht bij de hoofdstukken over het menselijk kapitaal en de financiën.

De Annual Update is alleen online beschikbaar.

Meer informatie