Minister Grapperhaus (JenV) kondigde vorige maand een pilot aan waarin boa's in de openbare ruimte voor een afgebakende periode de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Hij informeerde hierover onlangs per brief de burgemeesters van alle gemeenten met boa's werkzaam in de openbare ruimte.

De pilot is een reactie op het maatschappelijke en politieke debat over de veiligheid van boa's bij hun taakuitoefening en het vraagstuk van de bewapening van boa's in de openbare ruimte.

Deelname aan de pilot

Het verzoek tot deelname aan de pilot wordt gedaan door de gemeente, met instemming van de lokale driehoek. In zijn brief aan de burgemeesters schetst minister Grapperhaus de voorwaarden voor deelname aan de pilot.

Meer informatie

Hieronder de brief zoals verzonden aan de burgemeesters.