Door stijgende prijzen valt de bouw van scholen stil, dit is een veelgehoord signaal uit het werkveld. De VNG wil samen met de PO-Raad, VO-Raad en andere betrokkenen op zoek naar een oplossing. Partijen zijn benieuwd of gemeenten en scholen met de huidige normvergoeding uit de voeten kunnen.

Doordat de bouw aantrekt wordt het voor publieke partijen steeds moeilijker bouwprojecten aan te besteden. De kosten zijn hoger dan verwacht en soms moet het over.

Advies over normvergoeding

De VNG wil op korte termijn de consequenties van deze ontwikkeling onderzoeken en een advies schrijven naar aanleiding van de (norm)vergoeding voor de scholenbouw. Doel is een oplossing op maat te bieden voor scholen en gemeenten én het probleem in kaart te brengen voor Kamer en Kabinet. Deze actie wordt gesteund door de brancheverenigingen, LVO, Ruimte-OK en Bouwstenen voor Sociaal.

Meedoen aan korte enquête?

Partijen zijn benieuwd of gemeenten en scholen met de huidige normvergoeding uit de voeten kunnen. Wat is uw ervaring met recente aanbestedingen? En is er een nieuwe norm nodig voor de (ver)bouw van scholen? Als u bij een gemeente of in het primair of voortgezet onderwijs werkt, wilt u dan deze korte enquête invullen?

Meer informatie