Het project Koplopers Cliëntondersteuning ging vrijdag 6 oktober van start met een pitch van alle koplopers over hun aanpak in het gemeentehuis van Stichtse Vecht in Maarssen. Movisie presenteerde tijdens de bijeenkomst een Inspiratiegids cliëntondersteuning.

Bij de startbijeenkomst waren vertegenwoordigers van Ieder(in), de VNG, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, het ministerie van VWS en Movisie. Wethouder Janny Bakker (Huizen), voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn, stelde tijdens de inleiding de vraag waar het allemaal om draait:

Hoe kunnen we als gemeente zo goed mogelijk ondersteuning bieden aan de vraagstukken van inwoners?

Doel van het koploperproject

Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij het wegwijs maken in, en de toegang tot zorg en ondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuners moeten daarin voorzien, maar in de praktijk is dat nog niet overal even goed geregeld. De koplopergemeenten geven een impuls aan het versterken van cliëntondersteuning in hun regio door het verspreiden van hun visie en aanpak, het optekenen van praktijkverhalen en het benoemen van succesfactoren.

Inspiratiegids 

De Inspiratiegids cliëntondersteuning biedt 11 werkvormen voor regionale samenwerking. Hiermee kunnen gemeenten samen met cliënten en collega-gemeenten de cliëntondersteuning ontwikkelen tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening.

Video

Meer informatie

Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering door het ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project.