De afgelopen jaren zijn gemeenten aan de slag gegaan met de integratie en participatie van nieuwkomers. Hoe kunnen zij (nog) beter de regie pakken? Kom naar een van de regionale kennisateliers. 

Gemeenten hebben al het voortouw genomen en veel ervaring opgedaan. Maar er is nog veel te doen. In 2020 krijgen gemeenten meer regie op inburgering. Veel nieuwkomers blijven te lang aangewezen op een bijstandsuitkering en zijn de Nederlandse taal niet machtig. Dit staat hun participatie en gezondheid in de weg.

Integrale aanpak

Hoe zet je als gemeente een integrale aanpak op? Wat zijn de geleerde lessen en wat kunnen gemeenten nu al doen in het licht van de aanstaande wetswijziging, waarbij regie op inburgering teruggaat naar gemeenten? Deze en andere vragen staan centraal bij de regionale kennisateliers voor gemeentelijke beleidsambtenaren die betrokken zijn bij de integratie, participatie en gezondheid en welzijn van nieuwkomers.

De kennisateliers worden georganiseerd door VNG OTAV en zijn ter afsluiting van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dat tot 31 december 2018 loopt.

Doelgroep

De kennisateliers zijn voor bedoeld voor beleidsambtenaren van gemeenten.

Data en locaties  

  • Donderdag 1 november, stadshuis Nieuwegein
  • Donderdag 8 november, bestuurscentrum 's-Hertogenbosch 
  • Maandag 12 november, stadhuis Zwolle
  • Maandag 19 november, VNG Den Haag

Elk kennisatelier duurt van 13.00 tot 17.00 uur. De kennisateliers starten met een plenair programma en worden opgevolgd door twee rondes met deelsessies.

Meer informatie