De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding vorm in de praktijk? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op vrijdag 19 mei.

De estafette biedt een mooie kans om te kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm krijgt. De initiatiefnemers voor de estafette zijn PO-Raad, VO-raad, VNG, NJi en ministeries OCW en VWS.

Deze praktijken openen op 19 mei hun deuren:

  • De Waag: onderwijs, behandeling en wonen onder één dak (Groesbeek)
    De Waag is een onderwijszorgarrangement voor jongeren van 12-20 jaar, met een verstandelijke beperking in combinatie met complexe psychiatrische problematiek. In schooljaar 2014/2015 is de Waag gestart, in samenwerking met zorgorganisatie Pluryn. In deze sessie laten we zien wat de waag is, delen we onze visie, bespreken we onze werkwijze en delen we de opbrengsten van de afgelopen twee jaar.

  • BinK: Behandeling in de klas (Ede)
    Maak kennis met ‘BinK Intensief’; behandeling en onderwijs in één, in de klas zijn altijd een leerkracht en een sociotherapeut aanwezig. Samen met ouders, kind, zorg en school worden per kind de onderwijs- en behandeldoelen opgesteld. BinK Ambulant; een lichtere variant van intensief waar passend onderwijs geboden wordt aan kinderen met psychiatrische problemen. Praat en denk mee over respecteren van elkaars rollen en hoe je deze vorm van gecombineerd onderwijs en zorg goed inhoud kan geven.

Bekijk hier de volledige uitnodiging en schrijf u in voor een van de locaties via de aanmeldlink

Ondersteuningsprogramma 

Missing media.

Gemeenten en onderwijsverbanden zijn beide verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen. Om u te helpen bieden wij u het ondersteuningsprogramma Jeugdhulp & Onderwijs aan. Maak er gebruik van!