De VNG doet met de Embassy of Mobility mee aan de Dutch Design Week. Dit past in ons streven om met andere werkvormen te onderzoeken welke knelpunten bij gemeenten spelen als het gaat om bereikbaarheid. Zowel grote als kleine gemeenten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De VNG houdt zich bezig met allerlei thema’s op het gebied van bereikbaarheid van zowel stad als platteland. Tijdens de Dutch Design Week, van 19 tot en met 27 oktober in Eindhoven, gaan we met verschillende interactieve bijeenkomsten knelpunten inventariseren. Tijdens workshops, debatten en ook een hackathon staat elke dag een ander thema centraal: individueel versus collectief, klimaat versus economie, beperkt versus onbeperkt en leefbaarheid versus efficiëntie. Na afloop gaan we aan de slag met oplossingen, die volgend jaar ook weer tijdens de Dutch Design Week aan de orde komen.

Meer informatie