De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee, zoals jongeren en flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Of ondernemers en zzp’ers die inkomsten missen en noodgedwongen hun financiële reserves uitputten. 

Ondanks deze dreigende geldzorgen wachten mensen vaak lang met het zoeken naar hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewerkstelligen dat particulieren en ondernemers snel aan de bel trekken als ze geldzorgen hebben en weten waar zij welke ondersteuning kunnen krijgen.

Tijdens de eerste deelcampagne, die deze week van start is gegaan, gaat de aandacht extra uit naar ondernemers, zzp’ers en flexwerkers.

De VNG ondersteunt gemeenten de komende periode met het project ‘Ondernemers Ontschulden”. Bijvoorbeeld met informatie, de werkwijzer ondernemers en schulden, formats, Q&A's en (be)spreekuren. Deze informatie vindt u binnenkort op vng.nl/schulden.

Ook de materialen uit de campagnetoolkit kunnen gemeenten gebruiken voor de communicatie naar inwoners. Hier is het campagnemateriaal beschikbaar gesteld.