De veranderingen in zorg, welzijn en werk & inkomen vragen een nieuwe manier van werken. Met als belangrijke pijlers: integraal samenwerken en passende ondersteuning dichtbij huis. Bent u beleidsmedewerker en wilt u meehelpen om de kennis en expertise over integraal werken in de wijk te ontwikkelen?

Meld u dan aan voor de klankbordgroep van Integraal Werken in de Wijk. Deze klankbordgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen, professionals, gemeentelijk beleidsmedewerkers en professionals van Werkplaatsen Sociaal Domein.

Integraal Werken in de Wijk

Onder de noemer Integraal Werken in de Wijk (IWW) bundelen sinds 2016 de kennisinstituten Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), en Vilans - in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein - de krachten om samen met professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken in de wijk te ontwikkelen en toegankelijk te maken. Zij richten zich daarbij op meervoudige vragen en problemen van inwoners.

Rol van de klankbodgroep

Integraal werken is een van de ontwikkelthema’s waarin gemeenten, inwoners en kennisinstituten nauw samenwerken. De klankbordgroep helpt om verschillende perspectieven goed te verankeren in de kennis die gezamenlijk wordt opgeleverd. Kijk voor meer informatie op de site van Movisie:

Taken klankbordgroep

De taken van de klankbordgroep zijn:

  • Meedenken over de programmering van het IWW-werkprogramma door consultatie voorafgaand aan het opstellen van het werkprogramma voor het volgende jaar.
  • Meedenken over de uitvoering van IWW-activiteiten door actieve participatie in deelprojecten.
  • Feedback geven op producten die in het kader van IWW worden geproduceerd.
  • Agenderen en bespreken van vraagstukken uit ieders eigen praktijk.

Wie zoeken we?

Op dit moment wordt gezocht naar gemeentelijke beleidsmedewerkers met de volgende expertise:

  • Bekend met de dynamiek van integraal werken in de wijk.
  • In staat om vanuit de eigen ervaring ook overstijgend te kunnen denken en met verbindende vaardigheden.
  • Deel uitmakend van een netwerk van gemeentelijke beleidsmedewerkers voor de nodige input en feedback en met positief constructieve denkkracht.
  • Heeft tijd en interesse om (pro)actief mee te denken en eventueel te participeren in IWW-activiteiten of het netwerk hierbij in te schakelen. De  beleidsmedewerker kan anderzijds ook een beroep doen op expertise van het IWW-kernteam of uit deelprojecten.

Frequentie bijeenkomsten

De klankbordgroep komt 2 keer per jaar bijeen, daarnaast is individuele betrokkenheid bij de afzonderlijke activiteiten mogelijk.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Neem dan contact op met kernteamleden Herma Ooms via h.ooms@nji.nl of Marga Beckers via mbeckers@ncj.nl