Het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities en de stad Utrecht heten u van harte welkom voor een werkbezoek aan Utrecht over het thema Kinderrechten in gemeentelijk (jeugd)beleid. Hoe geeft deze gemeente hier vorm aan? Ga met ons mee op ontdekkingstocht in de stad!

Child Friendly Cities vindt het belangrijk dat de aangesloten steden een goede leefomgeving zijn voor kinderen en jongeren. Zo kunnen zij gezond en veilig opgroeien en hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. Helaas is dat nog niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Child Friendly Cities en de stad Utrecht organiseren voor vrijdag 10 november een werkbezoek over kinderrechten in gemeentelijk (jeugd)beleid.

Kinderrechtenstad

Utrecht heeft twee jaar geleden de ambitie uitgesproken om een Kinderrechtenstad te zijn. Ze wil een stad zijn waarin kinderen en jongeren een stem hebben in ontwikkelingen die voor hen belangrijk zijn. Dat betekent ook naar hen luisteren en ze zo veel mogelijk te betrekken bij gemeentelijk beleid en de uitvoering in de praktijk.

Werkbezoek op 10 november

  • Tijdens dit werkbezoek maakt u een tocht door de stad.
  • In verdiepingssessies nemen de deelnemers verschillende terreinen onder de loep: armoede, sociaal makelwerk, woningbouw.
  • Daarna volgt een bezoek bij goede praktijkvoorbeelden in de stad.

Utrecht wil blijven leren en zich laten inspireren over hoe het beter kan. Het werkbezoek is daarom ook bedoeld om te luisteren naar en te leren van elkaar, van de praktijkervaringen, en van de aanwezige partners, kinderen en jongeren. Zo kunt u samen het belang van de kinderrechten blijven uitdragen

Informatie en aanmelden