Het Collectief tegen Kindermishandeling in Heerlen/Parkstad heeft sterk ingezet op het vergroten van deskundigheid in het onderwijs. Op elke basisschool zijn intern begeleiders en leerkrachten getraind in het signaleren van kindermishandeling en het aankaarten van signalen bij ouders. En het werkt!

Het resultaat is dat professionals weten wat ze moeten doen. Afspraken tussen het onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en Veilig Thuis zijn aangescherpt. De aanpak krijgt in heel Limburg navolging.

Leerkrachten en IB’ers zijn blij dat het onderwerp nu goed op de agenda staat. ‘Als het niet goed gaat met een kind is er geen drempel om het te bespreken met collega’s. Met de Meldcode weet je welke stappen je moet zetten,’ zegt leerkracht Herniette Fijnaut.

Alle schoolbesturen binnen Parkstad hebben de aanpak omarmd. Je ziet dat langzamerhand een gesloten keten ontstaat. Er is beleid, er zijn afspraken gemaakt, mensen zijn getraind, spreken 'dezelfde taal', en iedereen op school weet: we kunnen bouwen op collega’s, we weten wat de stappen zijn, en er zijn achtervangers.

Het is mooi om te zien dat de aanpak van regio Parkstad met Heerlen als centrumstad zich als een olievlek verspreidt in de hele provincie.

Lees de hele reportage

Meer weten over Collectieven tegen Kindermishandeling?

Bottom-up. Geen hiërarchie. Geen eenheidsworst. Samenwerken tussen professionals. Zicht op wat er gebeurt in de uitvoering. De Collectieven tegen Kindermishandeling leverden heel veel op.

In de komende periode publiceren we meer afsluitende interviews met de collectieven. Hun ervaringen leveren een schat aan informatie, waarmee alle gemeenten met hun partners direct aan de slag kunnen.