Hoe kijken we in Nederland naar mensen met een beperking? Hoe sluiten we hen (onbedoeld) buiten? Bekijk het webinar van Niets Over Ons Zonder Ons om meer te leren over het sociaal model.

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen een beperking. Daarmee bedoelen we alle Nederlanders met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking of chronische ziekte. Maar ook mensen met laaggeletterdheid of neurodiversiteit (bijvoorbeeld autisme of dyslexie) en andere beperkingen.

Denken vanuit een ander perspectief

Mensen met een beperking worden vaak buitengesloten van alledaagse zaken, meestal onbedoeld of onbewust. Dat kan en moet anders. Hoe? Het begint met kijken vanuit een ander perspectief, een ander 'model'.

Medisch model als dominante gedachte

Kijken vanuit het medisch model betekent: mensen met een beperking zijn stuk en moeten 'gefikst' worden. Lukt dat niet, dan krijgen zij aanpassingen in de vorm van een speciale school en een speciaal busje. Lange tijd is dit de dominante gedachte (geweest) in Nederland. Met het VN-verdrag Handicap lijkt daar verandering in te komen.

Oplossing ligt bij de maatschappij

Het VN-verdrag gaat uit van het sociaal model: een beperking is persoonlijk en de handicap ontstaat vooral door de ontoegankelijkheid van de maatschappij: drempels, restaurants die ontoegankelijk zijn, geen openbare toiletten voor mensen in een rolstoel, informatie die voor blinden niet te lezen is. In deze visie ligt het oplossen van de handicap niet bij het individu, maar bij de maatschappij. De maatschappij staat open en luistert naar de oplossingen van ervaringsdeskundigen om zaken als toegankelijkheid te verbeteren.

Bekijk het webinar

Het webinar gaat in op deze omslag in denken. Het belang en de gevolgen worden uitgebreid besproken door Jacqueline Kool (schrijver, adviseur en onderzoeker op gebied van Disability Studies en leven met handicap), Andries Hiskes (Docent en onderzoeker - Haagse Hogeschool) en Xandra Koster (Projectleider Niets Over Ons Zonder Ons, Ieder(in)).

Meer informatie