Wat gebeurt er in een gemeente als opeens alle data weg zijn? Het gebeurde in de gemeente Hof van Twente na een hack, begin december vorig jaar. Concerncontroller Richard Klein Tank deelt het verhaal van zijn gemeente in het laatste RPO Journaal.

Hij vertelt hoe met workarounds vitale processen opnieuw werden opgestart, en hoe collega's persoonlijk zijn geraakt doordat zij het werk van jaren zijn kwijtgeraakt. 

Risicomanagement

Presentator Pieter Jeroense, plv. algemeen directeur VNG, interviewt naast Klein Tank ook directeur Nausikaâ Efstratiades van de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) en de CISO (chief information security officer) van de gemeente Den Haag, Jeroen Schipper. 

Het thema is wat gemeenten kunnen en moeten doen om informatiebeveiliging op orde te krijgen. En hoe om te gaan met de risico's die een onvermijdelijk onderdeel zijn van de informatiesamenleving. 'Informatiebeveiliging is risicomanagement', zegt Efstratiades. Schipper vertelt hoe het komt dat zijn gemeente een voorloper is en wat ze daarvoor hebben gedaan in Den Haag.

Het RPO

Het RPO Journaal is een initiatief van VNG Risicobeheer en het Risicoplatform Overheden (RPO). Dit is de beroepsgemeenschap van risicomanagers, concerncontrollers en hoofden van afdelingen Financiën. Binnen het RPO leren gemeenten van en met elkaar op het terrein van risicomanagement, scenariodenken en sturen op publieke waarde. 

Meer informatie