Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma, 4 en 5 april, heeft Denis Crompvoets (Sittard-Geleen) zich aangemeld voor het kernteam 'regionale economie als versneller'. Wat is zijn ervaring tot nu toe? Welke kansen ontstaan door het IBP en hoe worden de opgaven aangepakt?

Wat is voor u de reden om deel te nemen aan het kernteam?

Als het om de economie van Nederland gaat, willen we met z’n allen hetzelfde: duurzame groei die leidt tot welzijn en welvaart voor onze burgers. Zo’n beetje als een voetbalteam waarin iedereen weet dat de bal in het (goede) doel moet belanden. Maar over de vraag hoe we met z’n allen de bal in het doel moet krijgen verschillen de meningen te vaak.

Het samenspel binnen regio’s en tussen regio’s kan beter. Het samenspel binnen ministeries en tussen ministeries kan beter. Het samenspel tussen regio’s en ministeries kan beter.

Dat we in de wereldcompetitie ‘in het linker rijtje staan’ is mooi, maar neemt de urgentie weg bij de spelers om over hun eigen schaduw te stappen. En dat is nodig om tot beter samenspel te komen. Dat is nodig omdat de concurrentie niet stil zit en omdat de omstandigheden waarin het spel gespeeld wordt, steeds sneller veranderen.

Vanuit Sittard-Geleen een kleine bijdrage leveren in de verbetering van het Nederlandse samenspel van rijk en regio’s, is voor mij de belangrijkste reden om deel te nemen aan het kernteam.

Welke kansen ziet u ontstaan door het Interbestuurlijk Programma?

Het Interbestuurlijk programma komt niet uit de lucht vallen. Het is een logisch vervolg op al bestaande programma’s als Agenda Stad, Maak Verschil en ‘Laat stad en regio weer bruisen’. Nu hebben het Rijk en de regio’s het momentum om het gedachtengoed van deze programma’s om te zetten in een vernieuwende, effectieve samenwerking. Over een half jaar kunnen we zien of we dit momentum goed hebben benut.

Hoe pakken jullie de opgave aan binnen het kernteam en met andere betrokken overheden en partners?

Startpunt is de oogst van de IBP-werksessie op 5 april van regio’s, provincies en ministeries: maak de IBP-opgave concreet met de volgende drie vragen:

  • Wat doet elke regio om de ontwikkeling van de eigen economie – en daarmee ook de nationale economie – te versnellen?
  • Hoe werken regio’s samen om deze versnellingen te realiseren?
  • Welk maatwerk van de samenwerkende ministeries is nodig om deze versnellingen te realiseren?

Via ons G4-, G40- en VNG-netwerk halen we nu antwoorden op deze vragen op bij centrumsteden, regiogemeenten en hun triple helix partners.

Onze ambitie is dat we binnen een paar maanden een concreet plan van aanpak hebben voor de uitwerking van de opgave.

Hoe organiseren jullie vanuit het kernteam de bestuurlijke borging van de opgave?

We hopen ons enthousiasme over het samenspel in ‘regionale economie als versneller’ over te brengen op onze omgeving. De vraag hoe we de bestuurlijke borging gaan organiseren is nog niet beantwoord. Persoonlijk geloof ik in een zo transparant mogelijk proces, waarin de houding van ‘vind ik dit wel goed’ en ‘is dit wel in mijn belang’ plaats maakt voor het enthousiasme van ‘wat kan ik toevoegen om het samenspel te verbeteren’.

Meer informatie