In de week van 5 oktober gaven softwareleveranciers overheden inzicht in hun aanbod van Omgevingswet software. Deze demo's werden goed ontvangen; er volgen meer demonstraties van dienstenleveranciers en van oefensoftware.

Tijdens softwaredemonstraties konden overheden een beeld vormen van de Omgevingswet software van verschillende leveranciers.

Aanbod vergelijken

In totaal zijn er 24 softwarepakketten getoond, voor zowel plan, VTH als toepasbare regel software. In elke sessie zijn een aantal vaste onderwerpen aan bod gekomen. Dit maakte het voor overheden mogelijk om het verschillende aanbod met elkaar te vergelijken en een inschatting te maken wat het best aansluit op de wensen en behoeften van de organisatie. De volgende onderwerpen zijn in elke leveranciersdemonstratie aan bod gekomen.

  • Visie op Omgevingswet en doorgroei software
  • Roadmap in relatie tot GEMMA requirements
  • Aansluiten, Oefenen en lean Implementeren 
  • Partnerships andere software en dienstverleners
  • Common ground 
  • Hybride situatie OLO/Omgevingsloket voor VTH en hybride situatie WRO/OW voor Plansoftware
  • Samenwerking stedenbouwkundig bureaus
  • Efficiënt opstellen van toepasbare regels
  • Punten waarop de leverancier excelleert

Meer demo's op de planning

De softwaredemonstraties zijn heel positief ontvangen door de aanwezigen van diverse overheidsorganisaties. Daarom is besloten om ook dienstenleveranciers de mogelijkheid te geven hun diensten aan overheden te presenteren. Ook de softwaredemonstraties gaan we herhalen met een focus op oefensoftware. Zodra hierover meer informatie bekend is, vindt u dat in de rubriek Omgevingswet op deze website en op aandeslagmetdeomgevingswet.nl