Na de toespraak van premier Rutte over de nieuwe lockdown, reflecteert de commissie-Depla op de gevolgen in en voor gemeenten. De genomen maatregelen lijken in eerste instantie vooral te gaan over wat niet kan, maar dat is zeker niet het hele verhaal.

Perspectief voor jongeren is een belangrijk thema voor de commissie. Cathalijne Dortmans, wethouder gemeente Helmond, zegt daarover: ‘Voor jongeren is er minder mogelijk dan we hadden gehoopt, maar laten we toch vooral kijken naar wat er wèl kan. Op de dag van de toespraak bijvoorbeeld, had ik een afspraak met een groep ondernemers die zich direct bereid verklaarden om jongeren in deze tijd te helpen. Ik heb dat aanbod met beide handen aangegrepen.’ Prof. dr. Micha de Winter: ‘Als je alles dempt voor jongeren onder het motto “het mag toch niet”, ben je veel verder van huis. Probeer juist nu hun betrokkenheid te versterken, bespreek met hen wat wèl kan.’ Vooral voor kwetsbare jongeren is het belangrijk dat er contact met hen wordt gehouden.

Initiatieven delen

Gemeenten hoeven zeker niet zelf het wiel uit te vinden als het gaat om perspectief voor jongeren. Een voorbeeld daarvan is Breda: daar wordt onderzocht of er met de jaarwisseling een voetbaltoernooi voor jongeren kan worden georganiseerd, binnen de mogelijkheden die de coronawet biedt. Commissievoorzitter en burgemeester van Breda Paul Depla:

Ik wil ook andere gemeenten oproepen om creatief te zijn en initiatieven met elkaar te delen.

Maatschappelijk kwetsbare groepen

Dit alles neemt niet weg dat er wel degelijk zorgen zijn bij de commissie over de gevolgen van deze tweede lockdown. De groepen die maatschappelijk toch al kwetsbaar zijn, worden opnieuw extra getroffen. Voor hen tekenen zich onderwijsachterstanden en ‘nieuwe armoede’ af in de nabije toekomst. Tegelijkertijd signaleert de commissie dat er nu meer aandacht is voor deze groepen dan bij de eerste lockdown dit voorjaar.

Prof. dr. Agneta Fischer wijst op de gevolgen voor de mentale gezondheid: ‘Hebben gemeenten genoeg zorgverleners binnen hun grenzen voor mensen die erdoorheen zitten? Psychische zorg kan vaak online worden aangeboden. Daar kunnen gemeenten ook een rol in vervullen, door aan zorginstanties te vragen om die online zorg te faciliteren.’

Impact coronacrisis in 2021

Dankzij de inbreng van gemeentebestuurders en wetenschappers zal de commissie ook in 2021 de sociale impact van de coronacrisis in gemeenten voortdurend monitoren. Ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren en het thema nieuwe armoede staan op de agenda. De resultaten daarvan worden geagendeerd in overleggen met het Rijk.

Meer informatie