Kersten Hulpmiddelenspecialist neemt het failliet Hulpmiddelencentrum (HMC) over. Kersten Hulpmiddelenspecialist tekende op 13 juni het overname- en doorstartcontract. Vandaag werd bekend dat aan alle voorwaarden is voldaan, daarmee is de overname definitief geworden.

Nadat op 3 april het faillissement van HMC was uitgesproken, is er door betrokken partijen hard gewerkt aan een oplossing voor de ruim 130 gemeenten waarmee HMC een contract voor de levering en het onderhoud van Wmo-hulpmiddelen had.

Acties VNG

Direct na het bekend worden van het faillissement heeft de VNG  een digitale klankbordgroep ingericht die wekelijks bijeenkwam en waaraan alle gemeenten met een HMC-contract konden deelnemen. Verder werd er op de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden geplaatst, en konden gemeenten aan de VNG vragen stellen. In de klankbordgroep zijn de afgelopen weken de vragen en zorgen over de dienstverlening gedeeld en door de VNG geadresseerd aan de curatoren.

Op deze manier waren de gemeenten tijdens het transitie proces steeds op hoogte van de actuele stand van zaken en konden veel praktische problemen worden aangepakt. Door de veelheid aan partijen: (samenwerkingsverbanden van) gemeenten, twee financiers van HMC, de BNG Bank en Econocom, de eigenaar van de hulpmiddelen, was het een complexe operatie, maar met een goede afloop.

Wat betekent de overname voor de HMC-gemeenten?

Kersten Hulpmiddelenspecialist realiseert een gehele doorstart van HMC en heeft beschikking over het overgrote deel van de hulpmiddelen van HMC. De meeste gemeenten (circa 85) hebben aangegeven een contract met Kersten Hulpmiddelenspecialist te (gaan) sluiten.

De overige gemeenten hebben afspraken hebben gemaakt met andere hulpmiddelenleveranciers of zijn bezig  afspraken te maken. De gemeenten die al afspraken met andere leveranciers hebben gemaakt, hebben nog wel te maken met de afwikkeling van overname van de hulpmiddelen door de nieuwe leverancier(s). Zolang deze afwikkeling nog niet rond is en geen andere oplossing is overeengekomen, zal Kersten de dienstverlening aan deze hulpmiddelen continueren.

Met deze overname wordt Kersten Hulpmiddelenspecialist de derde speler in de Wmo-hulpmiddelenmarkt achter Medux/Medipoint en Welzorg met een aandeel van 15% in de Wmo-hulpmiddelenmarkt. Kersten Hulpmiddelenspecialist zet de dienstverlening vanuit de zes voormalige HMC-vestigingen voort. Samen met de vijf bestaande vestigingen van Kersten Hulpmiddelenspecialist is er sprake van een landelijk dekkend netwerk van elf vestigingen met ruim 400 medewerkers. Van de 370 oud-medewerkers krijgen in ieder geval ruim 150 een nieuwe baan bij Kersten Hulpmiddelspecialist.

Na een moeilijk jaar van tekortschietende dienstverlening waarbij gemeenten allerlei noodconstructies moesten inrichten om de cliënten van de noodzakelijke hulpmiddelen te voorzien, hoopt de VNG dat met de overname van Kersten Hulpmiddelenspecialist de rust in de hulpmiddelensector zal terugkeren en de kwaliteit van de dienstverlening opgebouwd kan worden.

Wat betekent dit voor cliënten?

Cliënten in de gemeenten met een HMC-contract hebben veel last gehad van de gebrekkige dienstverlening van HMC en de noodconstructies die gemeenten hebben moeten organiseren. Met de komst van Kersten Hulpmiddelenspecialist mogen ook zij verwachten dat de dienstverlening voor hen merkbaar zal verbeteren. Alle betrokken partijen hebben zich ervoor ingespannen te voorkomen dat cliënten hun hulpmiddel als gevolg van het faillissement van HMC zouden moeten inleveren en met de overname is er nu duidelijkheid over het eigendom van de hulpmiddelen en kan Kersten Hulpmiddelenspecialist met het (achterstallig) onderhoud daarvan aan de slag.

De cliënten ontvangen binnenkort een brief van Kersten Hulpmiddelenspecialist waarin zij op de hoogte worden gebracht van de overname en wat dit voor hen zal betekenen.

Administratieve fase

Nu de overname een feit is, breekt in het faillissementstraject de administratieve fase aan. De curatoren berekenen de baten en lasten van het faillissement en bekijken in hoeverre er financiële ruimte is om schuldeisers (gedeeltelijk) te compenseren. Het duurt in de regel enkele jaren voordat de administratieve fase helemaal is afgerond. Gemeenten die de extra kosten die zij door de tekortschietende dienstverlening hebben moeten maken, als vordering bij de curatoren hebben, ingediend, zullen dus nog even op duidelijkheid moeten wachten.