Bedrijven moeten een bijdrage leveren aan energiebesparing; grote ondernemingen moeten daarnaast voldoen aan de eisen uit de Energy Efficiency Directive, de EED. Voor deze ondernemingen is een landelijke opererend Kernteam EED ingesteld. Met succes blijkt uit de eerste evaluatie.

Het kernteam heeft als doel doel verlagen van de lastendruk, bijdragen aan een gelijk speelveld en realisatie van energiebesparing. Het Kernteam EED bestaat uit een aantal omgevingsdiensten en gemeente Utrecht. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is voorzitter.

Kernteam

Het kernteam adviseert concernbedrijven en beoordeelt hun energie-audits, inclusief mobiliteit. In totaal hebben 160 concernondernemingen zich aangemeld en is het loket voor verdere aanmelding gesloten. Deze ondernemingen vullen de EED en de Wet milieubeheer verder in door aansluiting bij een keurmerk of convenant (zelfregulering). 

Positieve beoordeling

In 2017 wordt de EED landelijk geëvalueerd. Vooruitlopend hierop heeft de OD NZKG, in samenwerking met de VNG en DCMR, een evaluatie uitgevoerd van het functioneren van het huidige kernteam. Alle betrokken partijen zijn zeer positief over het kernteam en er worden bruikbare suggesties gedaan voor de volgende keer dat energie-audits moeten worden beoordeeld.

Meer informatie