Hoe staat het ervoor met de gezondheid van ouderen? Wat zijn de verschillen in gezondheid bij kinderen en jongeren tussen regio's en gemeenten? Welke effecten heeft de leefomgeving op de gezondheid? Het rapport Kerncijfers Publieke Gezondheid 2021 geeft inzicht in dit soort vragen.

Het rapport wordt in het bestuurlijk overleg tussen het rijk, de VNG en wethouders gebruikt gebruikt als dashboard op het gebied van volksgezondheid.

Thema's van het rapport

De Kerncijfers Publieke Gezondheid leveren informatie over trends en ontwikkelingen in gezondheid, gezondheidsverschillen en gezondheidsrisico’s op groepsniveau. Het rapport is opgesteld door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS, het geeft cijfers over 8 thema’s:

  • Gezondheid van kinderen en jongeren
  • Gezonde leefomgeving
  • Rampen en crises
  • Infectieziekten
  • Gezondheidsinformatie en beleid
  • Gezondheid van ouderen
  • Gezonde leefstijl
  • Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Als er voor een cijfer een bepaald doel wordt nagestreefd, zoals in het Nationaal Preventieakkoord, is dat ook beschreven. Daarmee kunnen de kerncijfers richting geven voor nieuw beleid.

Meer informatie