Gemeenten gaan binnenkort weer aan de slag om het integraal veiligheidsbeleid te actualiseren. De nieuwste editie van de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid biedt gemeenten een handreiking om dit integraal veiligheidsbeleid vorm te geven.

Daarnaast helpt de methode u ook in bredere zin regie te voeren op veiligheid.

Kernbeleid Veiligheid

Gemeenten hebben regie op het veiligheidsbeleid. Dat houdt in dat gemeenten sturen op de prioritering van veiligheidsthema’s en op de samenwerking met en tussen partijen. Kernbeleid Veiligheid ondersteunt daarbij met een stappenplan om een integraal veiligheidsplan en een uitvoeringsplan op te stellen.

Nieuwe onderdelen

Nieuwe onderdelen in deze vijfde editie Kernbeleid Veiligheid zijn onder andere:

  • het gezamenlijk opstellen van één integraal veiligheidsplan door meerdere gemeenten
  • het selecteren van goede effectindicatoren en
  • strategische veiligheidsthema's waar veel ontwikkelingen plaatsvinden

Meer informatie